top of page

KES JA KUIDAS VÕIB SAADA KIKKPOKSI TREENERIKS

Spordiseaduse kohaselt on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

TAOTLEMINSE TINGIMUSED

ABITREENER (EKR 3)

 • vanus vähemalt 18 aastat,

 • abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi,

 • spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 30 tundi, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine,

 • soovitavalt keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus.

NOOREMTREENER (EKR 4)

 • keskharidus, 

 • abitreeneri, tase 3 kutse omamine, 

 • abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreeneri, tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi, 

 • spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine

 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel.

   

  või
   

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

TREENER (EKR 5)

 • keskharidus, 

 • nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine, 

 • abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treeneri, 

 • tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi,

 • tasemekoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 70 tundi, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine

 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel kokku;

  või :
   

 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;

  või :
   

 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

VANEMTREENER (EKR 6)

 • treeneri, tase 5 kutse omamine, 

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • kokku vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul tasemetel abitreener, tase 3, nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5;

  või :
   

 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;

  või :
   

 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine 

 • vähemalt 8-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

MEISTERTREENER (EKR 7)

 • vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, 

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, 

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine, 

 • vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ning treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase

 • avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana;

  või :
   

 • vanemtreeneri, tase 6 kutse omamine, 

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, 

 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste, 

 • kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine, 

 • vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul

 • treenitavate tulemuste kõrgelt hinnatud tase,

 • avaldatud erialased publikatsioonid ja/või tegevus treenerite koolitajana.

ELIITTREENER (EKR 8)

 • meistertreeneri, tase 7 kutse omamine, 

 • kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised,

 • vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):

  a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel;
  b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
  c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
  d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;
  e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
  f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel

Kasulik teave ja materjalid:

bottom of page